The green transition and the labor shortage are revolutionizing transport logistics

In this decade, transport logistics will change more than ever since introduction of motorised road transport. We are facing two big challenges – the price of fossil fuels is getting higher and higher and the labor shortage is worsening. In practice, we are in a situation where transportation as we have learned is no longer … Continue reading The green transition and the labor shortage are revolutionizing transport logistics

Vihreä siirtymä ja työvoimapula mullistavat kuljetuslogistiikan

Tällä vuosikymmenellä kuljetuslogistiikka tulee muuttumaan enemmän kuin kertaakaan sen jälkeen, kun yhteiskuntamme kuljetukset siirtyivät suurelta osin kumipyörille. Olemme kahden suuren haasteen edessä – fossiilisten polttoaineiden hinta nousee yhä korkeammalle ja työvoimapula kärjistyy. Käytännössä olemme tilanteessa, jossa kuljetustoiminta sellaisena kuin olemme saaneet oppia, ei ole enää mahdollista. Paluuta vanhaan ei ole, mutta näitä muutoksia ei pidä … Continue reading Vihreä siirtymä ja työvoimapula mullistavat kuljetuslogistiikan

The port information platforms serve also private companies – Future of the Single Window?

I will always remember that phone call. 25 years ago, I had just started my work at a shipping company. I had learned how information related to ships and cargo is exchanged. Telephone, telex, telefax and, to an increasing extent, e-mail attachments were used. I also got to know the Portnet system, which was implemented … Continue reading The port information platforms serve also private companies – Future of the Single Window?

Sataman tietoalustat palvelemaan myös yritysten välistä tiedonvaihtoa

Muistan ikuisesti sen puhelun. 25 vuotta sitten olin juuri aloittanut työni varustamossa. Olin oppinut, miten laivoihin ja lasteihin liittyvä tieto kulkee. Käytettiin puhelinta, telexiä, telefaksia ja lisääntyvässä määrin sähköpostin liitetietoja. Tutustuin myös vähän aiemmin käyttöönotettuun Portnet-järjestelmään, jossa laivojen tiedot syötettiin Suomen viranomaisille. Oli ilmiselvää, että tässä on tulevaisuus. Tieto logistiikkaketjuista kulkee internetissä. Satamassa vaihdettavasta lastiin … Continue reading Sataman tietoalustat palvelemaan myös yritysten välistä tiedonvaihtoa

Meriklusterin kilpailukyvyn tekijät

Kilpailukyisen alueellisen meriklusterin mittarina voidaan pitää menestyvien alan yritysten määrää. Jotta nämä yritykset asettuvat ja myös pysyvät alueella, pitää alueenkin olla houkutteleva, eli sen tulee tarjota resursseja, kuten pääomaa, työvoimaa, osaajia ja alihankintamahdollisuuksia, sekä olla haluttava asuinalueena. Julkisella sektorilla on alueen houkuttelevuudessa merkittävä rooli. Menon Economics julkaisee joka toinen vuosi Leading Maritime Cities of the World -raportin … Continue reading Meriklusterin kilpailukyvyn tekijät

Finland’s export’s dependence on sea transport is decreasing all the time – How in the future?

In 2022, only a good half of the value of Finnish exports was transported by sea. The share of sea transport in exports is decreasing all the time, while the share of services is increasing. What will be the need for Finnish sea transport in the future, when the green transition can even make Finland … Continue reading Finland’s export’s dependence on sea transport is decreasing all the time – How in the future?

Suomen viennin riippuvuus merikuljetuksista laskee koko ajan – Miten tulevaisuudessa?

Vuonna 2022 Suomen viennin arvosta kulki merikuljetuksena vain runsas puolet. Merikuljetusten osuus viennistä pienenee koko ajan, kun palveluiden osuus lisääntyy. Mikä on Suomen merikuljetusten tarve tulevaisuudessa, kun vihreä siirtymä voi tehdä Suomesta jopa halvan energian maan? Vanhan sanonnan mukaan Suomi on saari. Ja sen vahvistukseksi kerrotaan, miten yli 90 prosenttia viennistämme tapahtuu merikuljetuksina. Tosiasiassa Suomen … Continue reading Suomen viennin riippuvuus merikuljetuksista laskee koko ajan – Miten tulevaisuudessa?