Merikuljetusten huoltovarmuutta tulee tarkastella laajasti – Suomen lippu ei ole ratkaisu huoltovarmuuteen edes sotatilanteessa

Tuore raportti merenkulun huoltovarmuudesta on hieno avaus siihen, että avaamme Suomen merikuljetusten huoltovarmuuskeskustelun Suomen lipusta ja sotatilasta sekä erilaisiin toimitusketjujen häiriöihin että erilaisiin toimintamalleihin ottaen huomioon myös vaihtoehtoiset reitit, kuljetusmuodot ja maamme kuljetuksille tärkeän ulkomaisen tonniston.Huoltovarmuuskeskus julkaisi 28.2.2023 ansiokkaan raportin "Suomen merikuljetusten huoltovarmuuskapasiteetti”. Työssä on hienosti analysoitu Suomessa käyvä laivasto ja Suomen lipun alla kulkeva … Continue reading Merikuljetusten huoltovarmuutta tulee tarkastella laajasti – Suomen lippu ei ole ratkaisu huoltovarmuuteen edes sotatilanteessa

The development of maritime safety in the Baltic Sea, how does the war in Ukraine affect it?

Statistics show that major oil accidents in the world's seas and, above all, the amount of oil spilled into the sea have decreased year by year. This information is of course gratifying, but what is the situation in the Baltic Sea? Figure 1. The amount of oil spilled into the sea in oil accidents 1970-2022. … Continue reading The development of maritime safety in the Baltic Sea, how does the war in Ukraine affect it?

Itämeren meriturvallisuuden kehitys, miten Ukrainan sota vaikuttaa?

Tilastot osoittavat, että maailman merillä suuret öljyonnettomuudet ja ennen kaikkea niissä mereen vuotaneen öljyn määrä on laskenut vuosi vuodelta. Tämä tieto on tietysti ilahduttava, mutta mikä on tilanne Itämerellä? Öljyonnettomuuksissa mereen vuotaneen öljyn määrä 1970-2022. Lähde: ITOPF, 2023. Itämerellä liikennemäärät ovat lisääntyneet valtavasti viimeisinä vuosikymmeninä erityisesti Venäjän öljyviennin seurauksena, mutta tankkerionnettomuudet kansainvälisillä vesialueella ovat pysyneet … Continue reading Itämeren meriturvallisuuden kehitys, miten Ukrainan sota vaikuttaa?

Ulla Tapaninen Logistics professional of the Year

Finnish Association of Purchasing and Logistics LOGY ry awarded the Logistics Professional of the Year award to Doctor of Technology, professor Ulla Tapaninen. The recognition was announced on February 9, 2023 at the LOGY Conference, an annual logistics and procurement industry event. The award committee wrote: ""Tapaninen is an advocate of logistics and shipping, who … Continue reading Ulla Tapaninen Logistics professional of the Year

Ulla Tapanisesta Vuoden Logistikko

Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry myönsi Vuoden Logistikko -palkinnon tekniikan tohtori, professori Ulla Tapaniselle. Tunnustus julkistettiin 9.2.2023 vuotuisessa logistiikka- ja hankinta-alan tapahtumassa LOGY Conferencessa. Palkintovaliokunnnan perusteluissa luki: ”"Tapaninen on logistiikan ja merenkulun puolestapuhuja, joka on aktiivisesti tuonut esiin kuljetusten ja merenkulun vihreän siirtymän välttämättömyyttä Suomen kansantaloudelle ja pohtinut kriittisesti liikenteen tukijärjestelmien vaikutusta kilpailukykyyn. Hän … Continue reading Ulla Tapanisesta Vuoden Logistikko

Töölönlahtea on kehitettävä asukkaiden toiveita kuunnellen

Pelkkä luonnonsuojelualue Töölönlahden suunnittelun lähtökohtana on liian voimakas toimenpide. HELSINGIN SANOMAT kertoi (4.2.), että Helsinki harkitsee Töölönlahden suojelua. Alue on erittäin suosittu virkistysalue, jossa tuhannet kaupungin asukkaat ulkoilevat ja tutustuvat lähiluontoon. Aluetta on vuosikymmenien saatossa kehitetty yhä houkuttelevammaksi muun muassa kesäkahviloilla, venevuokrauksella ja tanssitapahtumilla. Tulevan kehitykseen toivelistakin on pitkä: kaivataan esimerkiksi uimarantaa ja saunapaviljonkia. Alueen kehittämiseen tuleekin … Continue reading Töölönlahtea on kehitettävä asukkaiden toiveita kuunnellen