Finland’s export’s dependence on sea transport is decreasing all the time – How in the future?

In 2022, only a good half of the value of Finnish exports was transported by sea. The share of sea transport in exports is decreasing all the time, while the share of services is increasing. What will be the need for Finnish sea transport in the future, when the green transition can even make Finland … Continue reading Finland’s export’s dependence on sea transport is decreasing all the time – How in the future?

Suomen viennin riippuvuus merikuljetuksista laskee koko ajan – Miten tulevaisuudessa?

Vuonna 2022 Suomen viennin arvosta kulki merikuljetuksena vain runsas puolet. Merikuljetusten osuus viennistä pienenee koko ajan, kun palveluiden osuus lisääntyy. Mikä on Suomen merikuljetusten tarve tulevaisuudessa, kun vihreä siirtymä voi tehdä Suomesta jopa halvan energian maan? Vanhan sanonnan mukaan Suomi on saari. Ja sen vahvistukseksi kerrotaan, miten yli 90 prosenttia viennistämme tapahtuu merikuljetuksina. Tosiasiassa Suomen … Continue reading Suomen viennin riippuvuus merikuljetuksista laskee koko ajan – Miten tulevaisuudessa?

How did Finnish sea transport volumes look like in 2022?

In 2022, Finland's foreign trade by sea was 95 million tons. The amount varies every year, but in practice, for the last 20 years, foreign trade by sea has remained at the same level. Figure 1. Finland's foreign trade by sea (source: Statistics Finland, Statfin). About 10 percent of this foreign trade was on trucks, … Continue reading How did Finnish sea transport volumes look like in 2022?

Miltä näyttivät merikuljetusmäärät vuonna 2022?

Vuonna 2022 Suomen ulkomaankauppa merellä oli 95 miljoonaa tonnia. Määrä vaihtelee vuosittain, mutta käytännössä viimeisen 20 vuoden aikana merellä kulkeva ulkomaankauppa on pysynyt samalla tasolla. Kuva 1. Suomen ulkomaankauppa meritse (lähde: Tilastokeskus, Statfin). Tästä meritse kulkevasta ulkomaankaupasta noin 10 prosenttia oli kuorma-autoja, 7,5 prosenttia perävaunuja, 12 prosenttia kontteja ja 71 prosenttia kiinteää ja nestemäistä irtolastia. … Continue reading Miltä näyttivät merikuljetusmäärät vuonna 2022?

The security of supply of sea transports should be looked at broadly – the Finnish flag is not a solution to security of supply, even in a war situation

The recent report on maritime security of supply is a great opening on the Finnish security of supply when maritime transport concerned. It pushes us to change the focus from the Finnish flag during the state of war, towards other disruptions in supply chains and different operating models, taking into account also alternative routes, forms … Continue reading The security of supply of sea transports should be looked at broadly – the Finnish flag is not a solution to security of supply, even in a war situation