Finland’s export’s dependence on sea transport is decreasing all the time – How in the future?

In 2022, only a good half of the value of Finnish exports was transported by sea. The share of sea transport in exports is decreasing all the time, while the share of services is increasing. What will be the need for Finnish sea transport in the future, when the green transition can even make Finland … Continue reading Finland’s export’s dependence on sea transport is decreasing all the time – How in the future?

Suomen viennin riippuvuus merikuljetuksista laskee koko ajan – Miten tulevaisuudessa?

Vuonna 2022 Suomen viennin arvosta kulki merikuljetuksena vain runsas puolet. Merikuljetusten osuus viennistä pienenee koko ajan, kun palveluiden osuus lisääntyy. Mikä on Suomen merikuljetusten tarve tulevaisuudessa, kun vihreä siirtymä voi tehdä Suomesta jopa halvan energian maan? Vanhan sanonnan mukaan Suomi on saari. Ja sen vahvistukseksi kerrotaan, miten yli 90 prosenttia viennistämme tapahtuu merikuljetuksina. Tosiasiassa Suomen … Continue reading Suomen viennin riippuvuus merikuljetuksista laskee koko ajan – Miten tulevaisuudessa?

How did Finnish sea transport volumes look like in 2022?

In 2022, Finland's foreign trade by sea was 95 million tons. The amount varies every year, but in practice, for the last 20 years, foreign trade by sea has remained at the same level. Figure 1. Finland's foreign trade by sea (source: Statistics Finland, Statfin). About 10 percent of this foreign trade was on trucks, … Continue reading How did Finnish sea transport volumes look like in 2022?

Miltä näyttivät merikuljetusmäärät vuonna 2022?

Vuonna 2022 Suomen ulkomaankauppa merellä oli 95 miljoonaa tonnia. Määrä vaihtelee vuosittain, mutta käytännössä viimeisen 20 vuoden aikana merellä kulkeva ulkomaankauppa on pysynyt samalla tasolla. Kuva 1. Suomen ulkomaankauppa meritse (lähde: Tilastokeskus, Statfin). Tästä meritse kulkevasta ulkomaankaupasta noin 10 prosenttia oli kuorma-autoja, 7,5 prosenttia perävaunuja, 12 prosenttia kontteja ja 71 prosenttia kiinteää ja nestemäistä irtolastia. … Continue reading Miltä näyttivät merikuljetusmäärät vuonna 2022?

The security of supply of sea transports should be looked at broadly – the Finnish flag is not a solution to security of supply, even in a war situation

The recent report on maritime security of supply is a great opening on the Finnish security of supply when maritime transport concerned. It pushes us to change the focus from the Finnish flag during the state of war, towards other disruptions in supply chains and different operating models, taking into account also alternative routes, forms … Continue reading The security of supply of sea transports should be looked at broadly – the Finnish flag is not a solution to security of supply, even in a war situation

Merikuljetusten huoltovarmuutta tulee tarkastella laajasti – Suomen lippu ei ole ratkaisu huoltovarmuuteen edes sotatilanteessa

Tuore raportti merenkulun huoltovarmuudesta on hieno avaus siihen, että avaamme Suomen merikuljetusten huoltovarmuuskeskustelun Suomen lipusta ja sotatilasta sekä erilaisiin toimitusketjujen häiriöihin että erilaisiin toimintamalleihin ottaen huomioon myös vaihtoehtoiset reitit, kuljetusmuodot ja maamme kuljetuksille tärkeän ulkomaisen tonniston.Huoltovarmuuskeskus julkaisi 28.2.2023 ansiokkaan raportin "Suomen merikuljetusten huoltovarmuuskapasiteetti”. Työssä on hienosti analysoitu Suomessa käyvä laivasto ja Suomen lipun alla kulkeva … Continue reading Merikuljetusten huoltovarmuutta tulee tarkastella laajasti – Suomen lippu ei ole ratkaisu huoltovarmuuteen edes sotatilanteessa

The development of maritime safety in the Baltic Sea, how does the war in Ukraine affect it?

Statistics show that major oil accidents in the world's seas and, above all, the amount of oil spilled into the sea have decreased year by year. This information is of course gratifying, but what is the situation in the Baltic Sea? Figure 1. The amount of oil spilled into the sea in oil accidents 1970-2022. … Continue reading The development of maritime safety in the Baltic Sea, how does the war in Ukraine affect it?

Itämeren meriturvallisuuden kehitys, miten Ukrainan sota vaikuttaa?

Tilastot osoittavat, että maailman merillä suuret öljyonnettomuudet ja ennen kaikkea niissä mereen vuotaneen öljyn määrä on laskenut vuosi vuodelta. Tämä tieto on tietysti ilahduttava, mutta mikä on tilanne Itämerellä? Öljyonnettomuuksissa mereen vuotaneen öljyn määrä 1970-2022. Lähde: ITOPF, 2023. Itämerellä liikennemäärät ovat lisääntyneet valtavasti viimeisinä vuosikymmeninä erityisesti Venäjän öljyviennin seurauksena, mutta tankkerionnettomuudet kansainvälisillä vesialueella ovat pysyneet … Continue reading Itämeren meriturvallisuuden kehitys, miten Ukrainan sota vaikuttaa?