Tuleeko joulupukki tänä vuonna?

Vuosi sitten saimme lukea kauhuissamme, kuinka maailmanlaajuiset toimitusketjut ovat jumissa. Media kaikkialla maailmassa huusi, että joululahjat eivät ehdi jouluksi lasten luokse – ja näinhän siinä useissa perheissä kävikin.Syy joulupukin ongelmiin oli satamissa. Satamien ulkopuolella odotti kymmeniä valtavia konttilaivoja täynnä joululahjoja ja muuta tavaraa sisältäviä kontteja, mutta kontteja ei saatu tyhjennettyä ruuhkautuneissa satamissa. Pulaa oli sekä … Continue reading Tuleeko joulupukki tänä vuonna?

The impact of the Green Transition and the Russian war in Ukraine on maritime affairs

The first step towards the maritime cluster of the future is to let go of the old world. There is no return to the supremacy of fossil fuels. The future belongs to those who know how to build their future both by giving up the transit traffic of Russian cargo and dependence on fossil fuels. … Continue reading The impact of the Green Transition and the Russian war in Ukraine on maritime affairs

Vihreän siirtymän ja Ukrainan sodan vaikutus merenkulkuun

Ensimmäinen askel kohti tulevaisuuden meriklusteria on luopua vanhasta maailmasta. Paluuta fossiilisten polttoaineiden ylivaltaan ei enää ole. Tulevaisuus on niiden, jotka osaavat rakentaa tulevaisuutensa sekä luopuen venäläisen rahdin transitoliikenteestä että riippuvuudestaan fossiilisiin polttoaineisiin.Vihreä siirtymä on osa ratkaisua, ei osa ongelmaa. Viron ulkomaankaupasta kulkee meritse yli puolet. Tallinnan ja Helsingin välinen matkustajaliikenne on eräs maailman vilkkaimmista meriliikenneyhteyksistä. … Continue reading Vihreän siirtymän ja Ukrainan sodan vaikutus merenkulkuun

What makes the Baltic Sea polluted? Waste and sewage from ships

John Nurminen Foundation and Traficom have launched a project whose goal is to identify the most harmful and dangerous chemical emissions into the Baltic Sea related to washing the tanks of chemical tankers in Finnish ports. At the same time, it is intended to find solutions to reduce permitted emissions. Many people outside the industry … Continue reading What makes the Baltic Sea polluted? Waste and sewage from ships

Mikä Itämerta likaa? Laivojen jätteet ja jätevedet

John Nurmisen Säätiö ja Traficom ovat käynnistäneet hankkeen, jonka tavoitteena on tunnistaa Suomen satamissa käyvien kemikaalisäiliöalusten tankkien pesuun liittyvät haitallisimmat ja vaarallisimmat kemikaalipäästöt Itämereen. Samalla on tarkoitus löytää ratkaisuja sallittujen päästöjen vähentämiseksi. Moni alan ulkopuolinen hieraisi silmiään. Jätetäänkö Itämereen vieläkin vaarallisia aineita laivoista. Nykyisin kun keskustelu kääntyy laivojen jätteisiin ja jätevesiin, usein törmään kahteen täysin … Continue reading Mikä Itämerta likaa? Laivojen jätteet ja jätevedet