Vihreän siirtymän ja Ukrainan sodan vaikutus merenkulkuun

Ensimmäinen askel kohti tulevaisuuden meriklusteria on luopua vanhasta maailmasta. Paluuta fossiilisten polttoaineiden ylivaltaan ei enää ole. Tulevaisuus on niiden, jotka osaavat rakentaa tulevaisuutensa sekä luopuen venäläisen rahdin transitoliikenteestä että riippuvuudestaan fossiilisiin polttoaineisiin.

Vihreä siirtymä on osa ratkaisua, ei osa ongelmaa.

Viron ulkomaankaupasta kulkee meritse yli puolet. Tallinnan ja Helsingin välinen matkustajaliikenne on eräs maailman vilkkaimmista meriliikenneyhteyksistä. Vuonna 2016 noin 4 % Viron BKT:stä tuli merenkulkuun liittyvä liitoiminnasta ja alan työntekijöiden määrä oli yli 900.

Merenkulku on kuitenkin valtavassa murroksessa. Vain varautumalla ja ennakoimalla näitä muutoksia, Viron merenkulkusektorilla on mahdollisuus ei ainoastaan selviytyä vaan myös kasvattaa merkitystään toimimalla edelläkävijänä.

Muutama vuosi sitten pandemian myötä Viron ulkomaille suuntautuva matkustajaliikenne pieneni alle puoleen.  Sen jälkeen vuorostaan konttiliikenteen satamissa on ollut isoja ongelmia, jotka ovat vaikuttaneet kulutukseen ja teollisuustuotantoon koko maailmassa. Kun konttisatamissa oli ongelmia, asiakkaat olivat valmiita maksamaan moninkertaisia hintoja kuljetuksistaan, ja konttivarustamot tekivät ennätysvoittoja. Nyt vihdoin konttikuljetukset ovat alkaneet taas sujua ja samalla varustamoiden voitot ovat pienentyneet.

Kun Covid-19 -pandemian aika lopulta päättyi, alkoi Ukrainan sota. Runsas vuosikymmen sitten öljyn transito-kuljetusmäärät Venäjältä Viron kautta maailmalle tipahtivat voimakkaasti. Nyt Ukrainan sodan myötä kemikaalikuljetukset ovat puolestaan vähentyneet huomattavasti.

Kun tuonti Venäjältä on vähentynyt, ovat maailman energia- ja tuotantolaitokset joutuneet etsimään uusia toimittajia kauempaa Euroopasta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että merimatkat pitenevät, joten tarvitaan enemmän laivakalustoa kuljettamaan samaa määrää lastia. Energiaa ja raaka-aineita kuljettavien irtolastilaivojen käyttöasteet siis paranevat, laivoista voi tulla jopa pulaa, ja tämä johtaa kuljetushintojen nousuun. Käytännössä siis, niin hullua kuin se onkin, Euroopassa toimivan meriliikenteen kannattavuus on parantunut Ukrainan sodan myötä.

Tämä kuljetushintojen nousu ja irtolastivarustamoiden hyvä tilanne on kuitenkin väliaikaista. Nyt on nähtävissä Euroopassa pahoja raaka-aineiden puutetta, mikä johtaa ennen pitkää ongelmiin. Olemme siis tulossa maailmanlaajuiseen taantumaan, mikä tuntuu sekä energian hinnassa, teollisuustuotannossa että kuljetuksissa.

Vuosikymmeniä on puhuttu jo ilmastokriisistä. Ilmaston lämpenemisen vuoksi ihmisten ja teollisuuden tulisi vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Muutos on ollut hidasta ja moni on menettänyt uskonsa, ettei riippuvuutta fossiilisista polttoainesta saada koskaan lopetettua. Ukrainan sodan myötä koko Eurooppa on vähentämässä kuitenkin riippuvuuttaan fossiilisista polttoaineista – ja samalla vaihtoehtoisten polttoaineiden kehitys on ottanut hurjia loikkauksia.

Vielä tänään vaihtoehtoisten polttoaineiden hinnat ovat korkealla, mutta mitä enemmän kysyntää tulee, sitä enemmän teknologia kehittyy ja polttoaineiden hinnat tulevat laskemaan samalla kuin perinteisten fossiilisten polttoaineiden hinnat nousevat. Lisäksi EU sekä tukee vaihtoehtoisia energiaratkaisuja että asettaa lisäkustannuksia fossiilisten polttoaineiden käyttöön, eli vaihtoehtoiset polttoaineet voivat taloudellisestikin tulla kannattaviksi.

Kun fossiilisten polttoaineiden hinnat nousevat, polttoaineen säästö ja vaihtoehtoisen energiaratkaisut ovat päivä päivältä kannattavampia. Se teollisuus, varustamo, satama tai telakka, joka osaa mukauttaa toimintaansa pieneneviin volyymeihin ja osaa siirtyä vaihtoehtoisiin energiaratkaisuihin ja tarjota asiakkailleen uusia kuljetusreittejä tai fossiilista polttoaineista riippumatonta palvelua on myös suurin hyötyjä tässä nopeasti muuttuvassa maailmantilanteessa. Kun kärsimme energiahintojen noususta, vihreä siirtymä on siis osa ratkaisua, ei osa ongelmaa.

Ensimmäinen askel kohti tulevaisuuden meriklusteria on luopua vanhasta maailmasta. Paluuta fossiilisten polttoaineiden ylivaltaan ei enää ole. Tulevaisuus on niiden, jotka osaavat rakentaa tulevaisuutensa sekä luopuen venäläisen rahdin transitoliikenteestä että riippuvuudestaan fossiilisiin polttoaineisiin.

Tämä teksti on julkaistu englanniksi CESAER (Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research) –sivustolla 12 joulukuuta 2022.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s