The maritime subsidies must steer the sector towards carbon neutrality

The development of a carbon-neutral maritime business model requires the involvement of the entire industry, from shippers to ship technology. Maritime subsidies must also be reformed. The International Maritime Organization (IMO) is tightening regulations on shipping companies' CO2 emissions. CO2 emissions from shipping in relation to transport work will be reduced by 40% from 2008 … Continue reading The maritime subsidies must steer the sector towards carbon neutrality

Merenkulun tukijärjestelmän pitää ohjata alaa kohti hiilineutraaliutta

Päästöjä voidaan vähentää laivasuunnittelulla, polttoaine­ratkaisuilla ja laivan nopeutta, kokoa tai lastityyppiä muuttamalla. KANSAINVÄLINEN merenkulkujärjestö (IMO) on kiristämässä varustamoiden hiilidioksidipäästöjä koskevia määräyksiä. Merenkulun hiilidioksidipäästöjä suhteessa kuljetustyöhön vähennetään vuoden 2008 tasosta 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja 70 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Samaan aikaan Euroopan parlamentti on laajentamassa päästökauppajärjestelmäänsä merenkulkuun. Hiilineutraaliustavoitteiden saavuttaminen vaatii, että merkittävä osa aluksista on … Continue reading Merenkulun tukijärjestelmän pitää ohjata alaa kohti hiilineutraaliutta

What is going on with the Tallinn-Helsinki tunnel project?

At the end of April 2021, Estonia’s Minister of Economic Affairs and Infrastructure Taavi Aas and Finland's Minister of Transport and Communications Timo Harakka signed a Memorandum of Understanding (MoU) on cooperation between the two countries in the transport sector. This is a good sign for the Helsinki-Tallinn tunnel initiative.The purpose of the MoU to promote … Continue reading What is going on with the Tallinn-Helsinki tunnel project?