Passenger traffic is recovering rapidly from the pandemic, but there are new challenges ahead

The coronavirus pandemic hit maritime transport in many ways. Cargo traffic has experienced surprising ups and downs, including the current difficulties that major international ports are experiencing in serving their customers, which has in turn led to an almost worldwide shortage of containers. Very few problems have been seen in cargo traffic in Finland, although … Continue reading Passenger traffic is recovering rapidly from the pandemic, but there are new challenges ahead

Matkustajaliikenne toipuu koronasta nopeasti, mutta uusia haasteita edessä

Korona-viruksen aiheuttama pandemia iski merikuljetuksiin monella eri tavalla. Rahtiliikenne on kokenut yllättäviä nousua ja laskuja muun muassa tämänhetkisinä isojen satamien maailmanlaajuisina ongelmina palvella asiakkaitaan, mikä on johtanut konttipulaan lähes koko maailmassa. Suomessa rahtiliikenne on kuitenkin sujunut pääosin hyvin, tosin viime aikoina konttipulaa on koettu meilläkin.Sen sijaan risteilymatkustajaliikenne romahti pandemian seurauksena. Vuonna 2020 risteilyliikenteen volyymit putosivat … Continue reading Matkustajaliikenne toipuu koronasta nopeasti, mutta uusia haasteita edessä

Onko LNG ympäristöystävällinen polttoaine meriliikenteessä?

Viime aikoina on julkisuudessa kuohunut, kun LNG-käyttöiset laivat, joiden uskottiin olevan vähäpäästöinen ratkaisu meriliikenteeseen, eivät mittausten mukaan olekaan sitä. Matalapaineiset LNG-moottorit päästävät metaania, joka on moninkertainen kasvihuonekaasu verrattuna hiilidioksidiin. Palataanpa ensin historiassa hieman taaksepäin. Merenkulku sai elää pitkään vailla huolta energiantuotantoonsa liittyvistä ympäristöpaineista. Maailman huomio oli pitkälti merenkulun öljy- ja muissa onnettomuuksissa sekä roskaantumisen estämisessä. … Continue reading Onko LNG ympäristöystävällinen polttoaine meriliikenteessä?

Is LNG an environmentally friendly fuel for shipping?

Recently, there has been a lot of discussion in the public about LNG-powered ships, which were believed to be a low-emission solution for maritime transport. But according to measurements, they are not. Low-pressure LNG engines emit methane, which a much stronger greenhouse gas compared to CO2. First, let's go back a little bit in history. … Continue reading Is LNG an environmentally friendly fuel for shipping?

Onko Suomessa satamien välistä kilpailua?

Suomen vientiteollisuuden haasteita on pitkä etäisyys markkinoihin ja siten korkeat logistiikkakustannukset. Olisiko satamakilpailusta apua logistiikkakustannusten vähentämiseen? Markkinatalouden perustavia ajatuksia on, että yritysten välinen kilpailu synnyttää hyvinvointia. Kun yritykset kilpailevat keskenään, ne tehostavat toimintaansa ja palvelevat asiakkaitaan oman strategiansa mukaisesti. Yksi voi palvella halvalla hinnalla, toinen huippupalvelulla ja kolmas laajalla valikoimalla. Taustalla on ajatus, että asiakas … Continue reading Onko Suomessa satamien välistä kilpailua?

Is there competition between ports in Finland?

The challenges for the Finnish export industry are the long distance to the market and thus high logistics costs. Would port competition help reduce logistics costs? The basic idea of ​​a market economy is that competition between companies creates prosperity. When companies compete with each other, they streamline their operations and serve their customers according … Continue reading Is there competition between ports in Finland?