A perspective on organisational culture in relation to the sinking of the Estonia

In May 2007, Hannu Hänninen, Doctor of Economics, defended his dissertation on the sinking of the Estonia. According to his dissertation, this was a so-called systemic failure, meaning that it was due to the operating culture of the maritime transport industry at that time. No individual fault or person can be blamed for the accident. … Continue reading A perspective on organisational culture in relation to the sinking of the Estonia

Organisaatiokulttuurin näkökulma Estonian uppoamiseen

Kauppatieteiden tohtori Hannu Hänninen väitteli toukokuussa 2007 Estonian uppoamisesta. Hannu Hännisen väitöksen mukaan kyseessä oli niin sanottu systeeminen onnettomuus, eli se johtui silloisista meriliikennealan toimintatavoista. Onnettomuudesta ei voi syyttää yksittäistä virhettä tai henkilöä. Matkustajalautta Estonia upposi aikaisin aamulla 28 syyskuuta 1994, kun sen keulavisiiri irtosi ja merivesi pääsi vapaasti autokannelle upottaen laivan puolessa tunnissa. Laivalla … Continue reading Organisaatiokulttuurin näkökulma Estonian uppoamiseen