How did Finnish sea transport volumes look like in 2022?

In 2022, Finland's foreign trade by sea was 95 million tons. The amount varies every year, but in practice, for the last 20 years, foreign trade by sea has remained at the same level. Figure 1. Finland's foreign trade by sea (source: Statistics Finland, Statfin). About 10 percent of this foreign trade was on trucks, … Continue reading How did Finnish sea transport volumes look like in 2022?

Miltä näyttivät merikuljetusmäärät vuonna 2022?

Vuonna 2022 Suomen ulkomaankauppa merellä oli 95 miljoonaa tonnia. Määrä vaihtelee vuosittain, mutta käytännössä viimeisen 20 vuoden aikana merellä kulkeva ulkomaankauppa on pysynyt samalla tasolla. Kuva 1. Suomen ulkomaankauppa meritse (lähde: Tilastokeskus, Statfin). Tästä meritse kulkevasta ulkomaankaupasta noin 10 prosenttia oli kuorma-autoja, 7,5 prosenttia perävaunuja, 12 prosenttia kontteja ja 71 prosenttia kiinteää ja nestemäistä irtolastia. … Continue reading Miltä näyttivät merikuljetusmäärät vuonna 2022?