Global Maritime Forum proposes Baltic Sea ferry lines as Green Corridors

Global Maritime Forum offers a financially feasible tool for decarbonising Baltic Sea ferry lines. The European Union (EU) is introducing new regulation to reduce GHG intensity and emissions from the shipping industry under the ‘Fit for 55’ package to achieve the decarbonization goals set out in the European Green Deal. Global Maritime Forum writes that … Continue reading Global Maritime Forum proposes Baltic Sea ferry lines as Green Corridors

It is possible to reduce the cost of icebreaking

The fairway responsibility model would increase the responsibility of ports in icebreaking on access and archipelago routes. HELSINGIN SANOMAT reported (2.6.) that Finland achieved its goal in the EU climate package by considering the special conditions of winter shipping. Finland's foreign trade is almost entirely dependent on shipping, and the rise in the cost of … Continue reading It is possible to reduce the cost of icebreaking

Jäänmurron kustannuksia on mahdollista pienentää

Väylänpitovastuun malli lisäisi satamien vastuuta tulo- ja saaristoväylillä. HELSINGIN SANOMAT uutisoi (2.6.) näyttävästi, että Suomi saavutti EU:n ilmastopaketissa tavoitteensa talvimerenkulun erityisolosuhteiden huomioimisessa. Suomen ulkomaankauppa on lähes täysin riippuvainen merenkulusta, ja talvimerenkulun kustannusten nousu olisi sille kova isku. Keskustelussa on kuitenkin jäänyt huomiotta, että voisimme vähentää jäänmurron aiheuttamia kustannuksia ulkomaankaupallemme jo nyt, mikäli kohdistaisimme jäänmurron toiminnat tarkemmin. Jäänmurto on … Continue reading Jäänmurron kustannuksia on mahdollista pienentää

Soome ja Eesti merendusklastreid tuleks arendada koostöös

Keskkonnasõbraliku meretranspordi arengu toetamiseks  on vaja Eesti ja Soome vahelisel laevaliiklusel rakendada ühtseid majanduslikke stiimuleid.  Nii Soomes kui ka Eestis on väike, kuid elav ja riiklikult oluline merendusklaster. Üldjoontes on need küll erinevad, kuid toetavad üksteist oskuste, tööjõu ja arendusprojektide kaudu. Paljud Eesti meremehed töötavad Soome laevadel ja vastupidi. Soome laevatehastes pakuvad sageli tööd Eesti … Continue reading Soome ja Eesti merendusklastreid tuleks arendada koostöös

Finnish and Estonian maritime clusters should be developed together

There is a need to introduce common economic incentives to support the development of environmentally friendly maritime transport both in and between Finland and Estonia. Finland and Estonia both have a small but lively and nationally significant maritime clusters. They are different but are linked each other through skills, manpower and development projects. Many Estonian … Continue reading Finnish and Estonian maritime clusters should be developed together

Suomen ja Viron meriklustereita tulisi kehittää yhdessä

Yhteisiä taloudellisia kannustimia tarvitaan ympäristöystävällisen meriliikenteen kehittämisen tukemiseksi sekä Suomessa ja Virossa että niiden välillä. Suomessa ja Virossa on pieni, mutta vilkas ja valtakunnallisesti merkittävä meriklusteri. Ne ovat erilaisia, mutta liittyvät toisiinsa osaamisen, työvoiman ja kehitysprojektien kautta. Monet virolaiset merimiehet työskentelevät suomalaisilla laivoilla ja päinvastoin. Suomalaisilta telakoilla on usein virolaisia ​​työntekijöitä ja alihankkijoita. Virolaisia ​​merenkulkualan … Continue reading Suomen ja Viron meriklustereita tulisi kehittää yhdessä

Stricter environmental norms are coming – how can shipping companies cope?

Martin Stopford, the world’s best known maritime economist wrote in April 2020: “In the next 20 years the maritime industry must rebuild its cargo fleet. If this is done with the radical technologies now available, it will lead to the biggest change in ship design since steam replaced sail in the 19th century.” Shipping has … Continue reading Stricter environmental norms are coming – how can shipping companies cope?

Tiukemmat ympäristönormit tulossa – miten varustamot selviävät?

Maailman tunnetuin meriekonomisti Martin Stopford kirjoitti huhtikuussa 2020: ”Seuraavien 20 vuoden aikana merenkulkualan on rakennettava uudelleen rahtilaivastonsa. Jos tämä tehdään nyt saatavilla olevilla radikaaleilla teknologioilla, se johtaa suurimpaan muutokseen laivojen suunnittelussa sitten sen jälkeen, kun purjeet korvattiin höyryllä 1800-luvulla. Merenkululla on pitkä historia välttää yleistä sosiaalista vastuuta. Vielä 50 vuotta sitten laivaliikenteessä käytettiin samaa polttoainetta … Continue reading Tiukemmat ympäristönormit tulossa – miten varustamot selviävät?