Onko LNG ympäristöystävällinen polttoaine meriliikenteessä?

Viime aikoina on julkisuudessa kuohunut, kun LNG-käyttöiset laivat, joiden uskottiin olevan vähäpäästöinen ratkaisu meriliikenteeseen, eivät mittausten mukaan olekaan sitä. Matalapaineiset LNG-moottorit päästävät metaania, joka on moninkertainen kasvihuonekaasu verrattuna hiilidioksidiin.

Palataanpa ensin historiassa hieman taaksepäin. Merenkulku sai elää pitkään vailla huolta energiantuotantoonsa liittyvistä ympäristöpaineista. Maailman huomio oli pitkälti merenkulun öljy- ja muissa onnettomuuksissa sekä roskaantumisen estämisessä.

Maaperästä pumpattava raakaöljy sisältää aina rikkiä, jonka määrä vaihtelee eri öljynporausalueilla. Autojen polttoaineista rikki on poistettu jo vuosia sitten. Tässä prosessissa jäi jäljelle runsasrikkistä polttoainetta, jota on voinut käyttää merellä viime vuosiin saakka. Tästä johtuen merenkulku on ollut näihin vuosiin saakka maailman pahin rikkidioksidin tuottaja. Rikkidioksidi heikentää ilmanlaatua ja aiheuttaa haitallisia terveysvaikutuksia. Se liukenee hyvin veteen ja aiheuttaa maaperän ja veden happamoitumista.

Noin 10 vuotta sitten kansainvälinen merenkulkualan järjestö IMO päätti rajoittaa laivojen polttoaineen rikkipitoisuutta, ensin jo vuonna 2015 Itämerellä ja muilla herkillä alueilla; ja vuodesta 2020 alkaen koko maailmassa.

Tähän tarpeeseen etsittiin vaihtoehtoista polttoainetta, ilman rikkiä. Siihen löytyi perinteinen maakaasu, eli LNG. Siinä ei ollut lainkaan rikkiä, ja lisäksi sen käyttäminen vähensi myös typpipäästöjä jopa 85 % ja hiilidioksidipäästöjä 25 %. Jo silloin todettiin, että hiilidioksidin osalta LNG fossiilisena polttoaineena on vain väliaikainen ratkaisu, mutta vielä silloin ei ollut tiedossa parempiakaan kaupallisesti saatavilla olevia ratkaisuja. Muita ratkaisuja rikkipäästöjen vähentämiseen olivat vähärikkinen polttoaine, sekä rikkipesurit, jotka poistavat rikin pakokaasuista.

Suomessakin otettiin käyttöön useita uusia laivoja, jotka polttavat LNG:tä. Ensimmäisenä Viking Grace jo vuonna 2012, jolloin se oli ehdottomasti alan aivan huippu-uutuus. Vähitellen, pian tämän jälkeen, alkoi kuitenkin kuulua mittaustuloksia, että vaikka LNG:n polttaminen laski hiilidioksidipäästöjä, polttoprosessissa vuoti ilmaan metaania, joka on hiilidioksidiin verrattuna moninkertainen kasvihuonekaasu.

Toisaalta tulokset olivat monimutkaisia. Hitaat, kaksitahtiset, korkeapaineiset moottorit päästävät tuskin lainkaan metaania, mutta osa nopeammista, nelitahtisista pääsee huomattavasti metaania. Tämäkin riippuu siitä, millä teholla moottoreita käytetään. Tilanne on kuitenkin jatkuvasti työn alla, ja moottorivalmistajat kehittävät vähäpäästöisempiä LNG-moottoreita.

Viimeisen parin vuoden aikana merenkulussa katse on kääntynyt yhä tarkemmin hiilidioksidipäästöihin. Merenkulku vastaa tällä hetkellä vajaasta kolmesta prosentista koko maailman kasvihuonekaasupäästöistä.

Kesäkuussa 2021 kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO on asettanut tavoitteeksi, että merenkulun kasvihuonekaasupäästöt pitäisi puolittaa vuoteen 2050 mennessä verrattuna vuoteen 2008. Heinäkuussa 2021 Euroopan komissio esitteli Fitfor55 paketin, jossa oli ehdotukset merenkulun ottamista mukaan päästökauppaan, polttoaineiden hiilipitoisuudesta, verottomuuden poistamisesta ja vaihtoehtoisten polttoainden jakeluinfrastruktuurista.

Merenkulkuala onkin jo useamman vuoden ajan tehnyt hurjaa kehitysponnistusta kohti hiilineutraaleja polttoaineita. Työn alla on metanolia, ammoniakkia, vetyä, sähköä, ydinvoimaa, tuuli-ja aurinkovoimaa jne. Kehitys on huimaa, mutta vielä tällä hetkellä ei ole olemassa polttoainetta, joka olisi kaupallisesti valmis korvaamaan raskaan polttoöljyn tai LNG:n. Muutaman vuoden kuluttua tilanne on jo toinen.

Tällä hetkellä suurimmat mahdollisuudet merenkulun hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ovatkin operatiivisia, mm. laivan nopeuden lasku, tai polttoaineeseen liittymättömiä teknologioita, kuten moottorien tehokkuuden parantaminen, laivan pohjan vastuksen vähentäminen yms. Olemassa olevin LNG-laivojen etu on, että tulevaisuudessa ne voivat helposti käyttää polttoaineenaan myös muita ympäristöystävällisempiä kaasumaisia polttoaineita.

LNG on siis ollut merkittävä askel kohti rikkipäästötöntä merenkulkua, mutta seuraavat askeleet tehdään kohti laivoja, joissa hiilidioksidipäästöt on minimoitu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s