Eesti merendusklaster võiks areneda koostöös IT–idufirmadega

Merendusklastri mõiste on riigiti väga erinev. Enamikus Euroopa riikides on merendusklastri suurim sektor ranniku- ja mereturism – eriti Vahemere maades. Sellele järgnevad laevandus, sadama tööd ning merenduses kasutatavad seadmed. Merendusklastrite suuruselt järgmised valdkonnad on Euroopas kalandus ja merevägi, järgnevad laevaehitus ja avamere laevade varustamine. Ka Eestis on toimiv merendusklaster. 2016 aastal Mereakadeemias läbi viidud „Merendussektori … Continue reading Eesti merendusklaster võiks areneda koostöös IT–idufirmadega

The Estonian maritime cluster can grow with IT – start-ups

The concept of maritime cluster varies a lot in different countries. In most countries in Europe, the largest sector of the maritime cluster is coastal tourism – in particular in Mediterranean counties. Thereafter comes shipping and port operations and marine equipment.  The next biggest sectors of European maritime clusters are fisheries and navy followed by … Continue reading The Estonian maritime cluster can grow with IT – start-ups

Onko ammattidiesel ratkaisu raskaan liikenteen nouseviin polttoainekustannuksiin?

Hallitus linjasi helmikuun puolessa välissä määräaikaisista toimista, joilla vastataan energian hintojen nousuun. Jotta nämä uudet tuet tukisivat siirtymää fossiilittomaan liikenteeseen - eivätkä vain pitkitä vaikeita päätöksia - ammattidiesel-järjestelmä tulee rakentaa siten, että se tukee biopolttoaineitten käyttöä - silloin, kun rautatieliikenne ei ole vaihtoehto. Energian hinnat ovat nousseet tuntuvasti viimeisen vuoden aikana Suomessa ja  Euroopassa. Hallitus … Continue reading Onko ammattidiesel ratkaisu raskaan liikenteen nouseviin polttoainekustannuksiin?

The maritime industry is going green. But how?

2021 was a very important year for European shipping and its journey towards zero-emission targets. In June 2021, the International Maritime Organisation (IMO) decided on measures to reduce the carbon intensity of shipping by 11% between 2019 and 2026, and that total annual greenhouse gas (GHG) emissions from international shipping should be reduced by at … Continue reading The maritime industry is going green. But how?

Merendussektor muutub roheliseks. Kuidas täpsemalt?

Laevanduse osatähtsus Eesti väliskaubanduses on suur, mistõttu ei saa seda asendada teiste transpordiliikidega. Seega tuleb merendusvaldkonda ja selle tugisüsteemi reformida, et soodustada konkurentsivõimet ka süsinikuneutraalse majandusmudeli korra. 2021. aasta oli väga oluline aasta kogu Euroopa laevandusele teekonnal heitmevabade eesmärkide poole. Selleks võttis Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO) 2021. aasta juunis vastu ka vastavad meetmed. Meetmete suur eesmärk … Continue reading Merendussektor muutub roheliseks. Kuidas täpsemalt?

Merenkulun huoltovarmuustuet eivät tunnista pitkien toimitusketjujen riskejä ja muuttuvaa maailmaa

Suomalaista merenkulkua tuetaan kymmenillä miljoonilla euroilla vuosittain. Jotta Suomen meriklusteri jatkaisi kehitystään, merenkulun tukia pitäisi tarkentaa kohti alan innovatiivisuutta ja ekotehokkuutta ja huoltovarmuutta tulisi tarkastella erikseen. Merenkulun, vientiteollisuuden vai huoltovarmuuden tukia? Valtionvarainministeriö toteaa julkaisussaan 2019:19, että merenkulut tuet ovat ensisijaisesti kilpailukykytukia, mutta niillä on katsottu olevan linkitys myös Suomen huoltovarmuuden tukemiseen. EU:n merenkulkusektorin kilpailukykytukipolitiikan tavoitteena … Continue reading Merenkulun huoltovarmuustuet eivät tunnista pitkien toimitusketjujen riskejä ja muuttuvaa maailmaa

Subsidies for maritime security of supply do not recognize the risks of long supply chains and the changing world

Finnish shipping industry is supported with tens of millions of euros annually. In order for the Finnish maritime cluster to continue to develop, maritime subsidies should be refined towards innovation and eco-efficiency, and security of supply should be considered separately. Subsidies to shipping, the export industry or security of supply?The Ministry of Finance states in … Continue reading Subsidies for maritime security of supply do not recognize the risks of long supply chains and the changing world

Digitalisaatio, lohkoketju ja IoT merenkulussa

Logistiikassa ja meriliikenteessä tuskin mikään on viime vuosikymmeninä kehittynyt niin nopeasti kuin digitalisaatio. Big data, pilvilaskenta, lohkoketju, autonominen toimitus, IoT (esineiden Internet), robotiikka ja tekoäly (AI) muuttavat merenkulun joksikin, jota emme ole ennen nähneet. Alusten automaatiosta on keskusteltu viime aikoina laajasti. Merenkulun digitalisaation tärkein edistysaskel ei kuitenkaan ole automaatio, vaan tietojen käsittely satamissa, lohkoketjuissa ja … Continue reading Digitalisaatio, lohkoketju ja IoT merenkulussa