IMO decided the key mandatory measures to reduce ships’ carbon intensity

The entire shipping industry is actively discussing tightening environmental regulations. Where two maritime people meet, the debate quickly turns to change. What is the fuel of the future? How do these environmental regulations affect cargo flows and even ship concepts? Shipping has a long history of staying out of the overall social burden. As late … Continue reading IMO decided the key mandatory measures to reduce ships’ carbon intensity

Automaattinen vesiliikenne tulee, mutta milloin?

Meriliikenne on kehittynyt viimeisen parinkymmenen vuoden aikana huomattavasti tietotekniikan edistysaskeleiden myötä. Satelliittiteknologien kehityksen ja myös uusien radiotaajuuksille perustuvien tiedonsiirtojärjestelmien myötä tiedonsiirto laivan ja rannikon välillä on nykyisin paljon nopeampaa, tehokkaampaa ja halvempaan kuin muutama vuosikymmen sitten. Lisäksi erilaisten laitteiden ja koneiden toimintaa seuraavien sensorien hinta on laskenut. Tämä on avannut kokonaan uuden maailman meriliikenteen digitalisaatiolle … Continue reading Automaattinen vesiliikenne tulee, mutta milloin?

Automatic water transport will come, but when?

Maritime transport has developed considerably over the last twenty years with advances in information technology. With the development of satellite technologies and also new radio frequency-based data transmission systems, data transmission between the ship and the coast is now much faster, more efficient and cheaper than it was a few decades ago. In addition, the … Continue reading Automatic water transport will come, but when?

The maritime subsidies must steer the sector towards carbon neutrality

The development of a carbon-neutral maritime business model requires the involvement of the entire industry, from shippers to ship technology. Maritime subsidies must also be reformed. The International Maritime Organization (IMO) is tightening regulations on shipping companies' CO2 emissions. CO2 emissions from shipping in relation to transport work will be reduced by 40% from 2008 … Continue reading The maritime subsidies must steer the sector towards carbon neutrality

Merenkulun tukijärjestelmän pitää ohjata alaa kohti hiilineutraaliutta

Päästöjä voidaan vähentää laivasuunnittelulla, polttoaine­ratkaisuilla ja laivan nopeutta, kokoa tai lastityyppiä muuttamalla. KANSAINVÄLINEN merenkulkujärjestö (IMO) on kiristämässä varustamoiden hiilidioksidipäästöjä koskevia määräyksiä. Merenkulun hiilidioksidipäästöjä suhteessa kuljetustyöhön vähennetään vuoden 2008 tasosta 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja 70 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Samaan aikaan Euroopan parlamentti on laajentamassa päästökauppajärjestelmäänsä merenkulkuun. Hiilineutraaliustavoitteiden saavuttaminen vaatii, että merkittävä osa aluksista on … Continue reading Merenkulun tukijärjestelmän pitää ohjata alaa kohti hiilineutraaliutta

What is going on with the Tallinn-Helsinki tunnel project?

At the end of April 2021, Estonia’s Minister of Economic Affairs and Infrastructure Taavi Aas and Finland's Minister of Transport and Communications Timo Harakka signed a Memorandum of Understanding (MoU) on cooperation between the two countries in the transport sector. This is a good sign for the Helsinki-Tallinn tunnel initiative.The purpose of the MoU to promote … Continue reading What is going on with the Tallinn-Helsinki tunnel project?

Miten Suomen ulkomaankauppa kulkee merillä?

Suomi on saari. Suomi elää viennistä. Merikuljetukset ovat elinehtomme, mutta miten se tavara kulkee siellä merillä? Merikuljetukset eivät kasva Suomessa koko ulkomaankauppa 2019 oli 101 miljoonaa tonnia. Määrä on heilunut 90 – 100 miljoonan tonnin vaiheilla jo vuodesta 2003, eli tonneina mitattuna merikuljetusmäärämme eivät ole muuttuneet, vaikka euromääräisesti ulkomaankauppamme on kasvanut kovasti. Tämä johtuu siitä, … Continue reading Miten Suomen ulkomaankauppa kulkee merillä?