How did Finnish sea transport volumes look like in 2022?

In 2022, Finland's foreign trade by sea was 95 million tons. The amount varies every year, but in practice, for the last 20 years, foreign trade by sea has remained at the same level. Figure 1. Finland's foreign trade by sea (source: Statistics Finland, Statfin). About 10 percent of this foreign trade was on trucks, … Continue reading How did Finnish sea transport volumes look like in 2022?

Miltä näyttivät merikuljetusmäärät vuonna 2022?

Vuonna 2022 Suomen ulkomaankauppa merellä oli 95 miljoonaa tonnia. Määrä vaihtelee vuosittain, mutta käytännössä viimeisen 20 vuoden aikana merellä kulkeva ulkomaankauppa on pysynyt samalla tasolla. Kuva 1. Suomen ulkomaankauppa meritse (lähde: Tilastokeskus, Statfin). Tästä meritse kulkevasta ulkomaankaupasta noin 10 prosenttia oli kuorma-autoja, 7,5 prosenttia perävaunuja, 12 prosenttia kontteja ja 71 prosenttia kiinteää ja nestemäistä irtolastia. … Continue reading Miltä näyttivät merikuljetusmäärät vuonna 2022?

The security of supply of sea transports should be looked at broadly – the Finnish flag is not a solution to security of supply, even in a war situation

The recent report on maritime security of supply is a great opening on the Finnish security of supply when maritime transport concerned. It pushes us to change the focus from the Finnish flag during the state of war, towards other disruptions in supply chains and different operating models, taking into account also alternative routes, forms … Continue reading The security of supply of sea transports should be looked at broadly – the Finnish flag is not a solution to security of supply, even in a war situation

Merikuljetusten huoltovarmuutta tulee tarkastella laajasti – Suomen lippu ei ole ratkaisu huoltovarmuuteen edes sotatilanteessa

Tuore raportti merenkulun huoltovarmuudesta on hieno avaus siihen, että avaamme Suomen merikuljetusten huoltovarmuuskeskustelun Suomen lipusta ja sotatilasta sekä erilaisiin toimitusketjujen häiriöihin että erilaisiin toimintamalleihin ottaen huomioon myös vaihtoehtoiset reitit, kuljetusmuodot ja maamme kuljetuksille tärkeän ulkomaisen tonniston.Huoltovarmuuskeskus julkaisi 28.2.2023 ansiokkaan raportin "Suomen merikuljetusten huoltovarmuuskapasiteetti”. Työssä on hienosti analysoitu Suomessa käyvä laivasto ja Suomen lipun alla kulkeva … Continue reading Merikuljetusten huoltovarmuutta tulee tarkastella laajasti – Suomen lippu ei ole ratkaisu huoltovarmuuteen edes sotatilanteessa

The development of maritime safety in the Baltic Sea, how does the war in Ukraine affect it?

Statistics show that major oil accidents in the world's seas and, above all, the amount of oil spilled into the sea have decreased year by year. This information is of course gratifying, but what is the situation in the Baltic Sea? Figure 1. The amount of oil spilled into the sea in oil accidents 1970-2022. … Continue reading The development of maritime safety in the Baltic Sea, how does the war in Ukraine affect it?

Itämeren meriturvallisuuden kehitys, miten Ukrainan sota vaikuttaa?

Tilastot osoittavat, että maailman merillä suuret öljyonnettomuudet ja ennen kaikkea niissä mereen vuotaneen öljyn määrä on laskenut vuosi vuodelta. Tämä tieto on tietysti ilahduttava, mutta mikä on tilanne Itämerellä? Öljyonnettomuuksissa mereen vuotaneen öljyn määrä 1970-2022. Lähde: ITOPF, 2023. Itämerellä liikennemäärät ovat lisääntyneet valtavasti viimeisinä vuosikymmeninä erityisesti Venäjän öljyviennin seurauksena, mutta tankkerionnettomuudet kansainvälisillä vesialueella ovat pysyneet … Continue reading Itämeren meriturvallisuuden kehitys, miten Ukrainan sota vaikuttaa?

Ulla Tapaninen Logistics professional of the Year

Finnish Association of Purchasing and Logistics LOGY ry awarded the Logistics Professional of the Year award to Doctor of Technology, professor Ulla Tapaninen. The recognition was announced on February 9, 2023 at the LOGY Conference, an annual logistics and procurement industry event. The award committee wrote: ""Tapaninen is an advocate of logistics and shipping, who … Continue reading Ulla Tapaninen Logistics professional of the Year

Ulla Tapanisesta Vuoden Logistikko

Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry myönsi Vuoden Logistikko -palkinnon tekniikan tohtori, professori Ulla Tapaniselle. Tunnustus julkistettiin 9.2.2023 vuotuisessa logistiikka- ja hankinta-alan tapahtumassa LOGY Conferencessa. Palkintovaliokunnnan perusteluissa luki: ”"Tapaninen on logistiikan ja merenkulun puolestapuhuja, joka on aktiivisesti tuonut esiin kuljetusten ja merenkulun vihreän siirtymän välttämättömyyttä Suomen kansantaloudelle ja pohtinut kriittisesti liikenteen tukijärjestelmien vaikutusta kilpailukykyyn. Hän … Continue reading Ulla Tapanisesta Vuoden Logistikko