Mitkä ovat lauttaliikenteen päästöt matkustajalle?

Yhä useampi matkailija on tänään kiinnostunut matkojensa hiilidioksidipäästöistä. Erityisesti kiinnostaa kulkeminen laivalla, jossa kulkee sekä rahtia että matkustajia. Asiaa selvittelevä saa kuitenkin päästöistä hyvin erilaisia vastauksia. Jotkut lähteet näyttävät, että  vesiliikenne on erittäin ympäristöystävällistä ja toiset taas, että se on todella hyvin saastuttavaa. Tämä johtuu siitä, että eri lähteet käyttävät erilaisia laskentatatapoja.

Kun laivalla kuljetetaan samanaikaisesti sekä rahtia että matkustajia, on yksikköpäästöjen määrityksessä tehtävä päätös siitä, mikä osa kuljetusvälineen päästöistä lasketaan (allokoidaan) rahdille ja mikä osa matkustajille.  Maailman merellä kulkevasta rahdista kuljetetaan pitkälti yli 90 % kulkee rahtilaivoilla, joissa ei ole lainkaan matkustajia. Suomenkin merellä kulkevasta ulkomaankaupasta kulkee yli 85 % laivoilla, joissa ei ole lainkaan matkustajia. Toisaalta Tukholmaan ja Tallinnaan kulkevissa matkustaja-autolautoissa kulkee miljoonia matkustajia vuodessa.

VTT kertoo, että voidaan esittää ainakin 19 erilaista päästöjen allokointimenetelmää eikä yksikään ole aukoton. Euroopan Unionin MRV standardi ja Suomen Standardi SF-EN 16258 antaa kaksi vaihtoehtoa: matkustajien ja rahdin painon suhteen allokointi ja laivassa matkustajille ja rahdille varattujen tilojen suhteen allokointi. Näiden kahden välinen ero lopputuloksessa voi olla jopa 70 %.

Euroopan Unionin MRV standardin mukaisesti laskettuja päästöjä, jotka on siis allokoitu painon mukaan, voi katsoa täältä: https://mrv.emsa.europa.eu/#public/emission-report . Toisaalta VTT on päätynyt ratkaisuun, jossa yksikköpäästösivuilla käytetään allokointia laivassa matkustajille ja rahdille varattujen tilojen suhteen. Niitä voi katsoa täältä: http://lipasto.vtt.fi/yksikkopaastot/info_vesi.htm

Omasta mielestäni päästöt pitäisi jakaa liikevaihdon suhteen, eli mitä enemmän lasti tai matkustajat tuottavat varustamolle, sitä suurempi osuus olisi päästöistä – tämä ei siis ole kumpikaan edellä mainituista vaihtoehdoista. Laivahan on liikenteessä asiakkaitaan varten, jotka maksavat itsensä tai tuotteittensa kuljetuksesta, ja laivatyypin valinta on kuitenkin aina lopulta sen mukainen, tuottaako se omistajalleen tuottoa.

Käytännössä kuitenkin tärkeintä on, että jokainen liikennemuoto ja jokainen varustamo vähentää päästöjään verrattuna aiempaan. Eli kannattaa valita se varustamo, joka on sitoutunut vähentämään päästöjä ja käyttämään ympäristöystävällistä teknologiaa, sekä edistämään uusien vähäpäästöisempien merikuljetusten käyttöä. Miten tätä sitten voi käytännössä tehdä, voi lukea aiemmasta kolumnistani: https://ullatapaninen.net/2021/06/18/imo-paatti-talla-viikolla-uusista-merenkulun-paastovahennyksista/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s